WIJ GELOVEN IN IMPACT

In het woord van God staat dat “de wereld wacht op het openbaar worden van de zonen van God”. Wij geloven dat de mens geschapen is om het koninkrijk van God zichtbaar te maken op aarde. Dat ben jij, dat zijn wij! Het is onze missie om jou hier niet alleen van te overtuigen, maar jou ook te trainen hierin uit te stappen.

ONZE VISIE

Het ontstaan van onze gemeente is voortgekomen uit het profetisch beeld van een boom, diep geworteld in goede grond. Waar dieren van allerlei soorten naar toe kwamen om tot rust te komen, opgebouwd te worden en uit te gaan.

De visie van onze gemeente is om die reden gefundeerd op de drie peilers THUISKOMEN, TOERUSTEN en VRIJZETTEN. Een plaats waar mensen zich aan God en aan elkaar geven. Ontdekken wie ze zijn. Een gemeenschap van mensen die een diep verlangen hebben om door de kracht van de Heilige Geest toegerust te worden, zodat ze ook vrijgezet kunnen worden om het Koninkrijk van God te bouwen.

Thema’s als identiteit, gaven van de Geest en leven vanuit Gods tegenwoordigheid zijn thema’s waar wij veel waarde aan hechten en aandacht aan geven.

Onze visie is gericht in eerste plaats op de stad waar we gevestigd zijn: Ommen. Maar zoals al in onze naam is geworteld; de visie als ook de mensen binnen onze gemeente komen uit heel het Vechtdal.

Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.

Romeinen 8:19 (HSV)

Verbinding. Toewijding.

Binnen onze gemeente ben je van harte welkom als gast. Genieten van Gods tegenwoordigheid, tot rust en op adem komen.

We hechten wel enorm veel waarde aan verbinding. Het is namelijk goed om jezelf toe te wijden aan het lichaam. Als jij je wilt verbinden aan dit lichaam, onze gemeente, dan verbindt je je niet aan een instituut, maar wordt je een toegewijd en belangrijk onderdeel van een levend lichaam.

Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar.

Romeinen 12:4-5 (HSV)

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van activiteiten en ontwikkelingen rondom onze gemeente.

Jouw naam

Email adres