Publicatie ANBI gegevens

Wij zijn een gemeente met de ANBI status. Dit houdt in dat giften gegeven aan onze gemeente aftrekbaar zijn voor de persoonlijke belastingaangifte.

Conform de richtlijn van de ANBI maar ook omdat we transparantie willen zijn hierin, vermelden we hierbij de benodigde gegevens rondom ons beloningsbeleid en overige financiele gegevens. Mocht je hier nog aanvullende vragen over hebben? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Statutaire naam: Gemeente ’t Vechtdal
Publieke naam: Christengemeente ’t Vechtdal
RSIN: 821197964
KVK: 08205433

Bezoekadres: Balkerweg 3 – 7731 RX – Ommen
Postadres: Wentholtstraat 30 – 7731 DX – Ommen

Doelstelling:

  • De gemeente functioneert als een lichaam met Christus als hoofd, de Heilige Geest als inspirator en het Woord van God als richtsnoer.
  • Binnen dit lichaam worden gemeenteleden toegerust tot onderling dienstbetoon aan elkaar en tot opbouw van het lichaam van Christus als geheel.
  • De gemeente zet zich als onderdeel van het wereldwijde lichaam van Christus in voor de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus aan de gehele mensheid.

Beleidsplan:

Bestuurders en hun functie:

  • Voorzitter – De heer Martijn Joseph van der Laak
  • Penningmeester – mevrouw Nicolette Tibboel
  • Secretarissen – de heer Léon Tibboel, mevrouw Bernadette Evelien van der Laak

Beloningsbeleid:

  • De bestuurders werken geheel op vrijwillige basis.
  • Leden van de gemeente krijgen geen vergoeding voor diensten die men levert.
  • Sprekers van buiten de gemeente krijgen minimaal €150,-  excl. reiskosten vergoeding (€ 0,19 per km)
  • Aanbidding leiders van buiten de gemeente krijgen €75 excl. reiskosten vergoeding (€ 0,19 per km)

Begroting over 2018
Financieel overzicht 2017
Financieel overzicht 2016